top of page

Cad atá sa chófra éadaigh?

Anois tá Seachtain na Gaeilge ar siúl i Scoil Naomh Aingeal. Táimid ag úsáid ár gcuid Gaeilge. Tá Naíonáin Shinsearacha ag obair le chéile i mbeirteanna. Cuireann páiste amháin an ceist: Cad atá sa chófra? agus freagraíonn an páiste eile le:

Tá sciorta sa chófra.

Tá bríste sa chófra.

Tá géansaí sa chófra.

Tá léine sa chófra.

Tá cóta sa chófra.

Tá hata sa chófra.

Tá gúna sa chófra.

Táimid ag déanamh an-iarracht chun ár gcuid Gaeilge a úsáid!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page